Aantal uren

Kraamzorg

In Nederland werken sinds 2007 alle kraamcentra met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol voorziet in zorg op maat.
Volgens het LIP duurt een kraamweek 8 aaneengesloten dagen, waarin totaal 49 uur zorg wordt geleverd. Dat is exclusief  bevallingsassistentie. Voor elke ziekenhuisdag gaat er 6 uur af, waarbij de ontslagdag uit het ziekenhuis niet als ziekenhuisdag meetelt.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor meer, maar ook minder uren zorg wordt geïndiceerd. Dat wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek aan de hand van het LIP. Dan volgt ook de eerste indicatie. Bij start van het kraambed zal er mogelijk een herindicatie volgen. Ook  tijdens het kraambed kan er nogmaals herindicatie plaatsvinden. De verloskundige is verantwoordelijk voor de herindicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren.  Zo krijg je kraamzorg  op maat.

Vanuit de basisverzekering worden alle zorguren, geïndiceerd volgens het LIP, vergoed. Wel kan het zijn dat je een wettelijke eigen bijdrage moet betalen. Deze bijdrage (€ 4,50 per uur kraamzorg) wordt door de meeste zorgverzekeringen zelf bij jou gedeclareerd. Bij de overige zorgverzekeringen zullen wij de eigen bijdrage in rekening brengen.

In je zorgpolis kun je zien of deze kosten vergoed worden. Kijk ook of andere kosten, zoals een poliklinische bevalling en uitgestelde/verlengde kraamzorg vergoed worden. Deze zitten namelijk niet in je basisverzekering. Bij vragen hierover kun je het best contact opnemen met je eigen zorgverzekering/verzekeringsagent.

Mediplan biedt je de beste persoonlijke kraamzorg met de hoogste kwaliteitseisen.

Flexibel

Flexibele, cliëntgerichte zorg

Beste zorg

100% gecertificeerde kraamverzorgenden

Klantvriendelijk

Hoge cijfers klanttevredenheid