Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mediplan Kraamzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.mediplan.nl
Carmelitessenstraat 4
5652 EW  EINDHOVEN
040-2517830
info@mediplan.nl

PRIVACY MEDIPLAN KRAAMZORG

1. Inleiding
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Mediplan Kraamzorg op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Mediplan Kraamzorg biedt onder andere via haar website verschillende diensten aan, zoals kraamzorg. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Mediplan Kraamzorg werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals eerstelijns verloskundigen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en zorgverzekeraars.
1.3. Mediplan Kraamzorg gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Mediplan Kraamzorg
Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met Mediplan Kraamzorg wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:
Telefonisch: 040-2517830
We zijn 24/7 bereikbaar, maar voor vragen over deze verklaring zijn we bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Mail: info@mediplan.nl
Website: www.mediplan.nl
Post: Postbus 8596
5605 KN Eindhoven

3. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins bepaalde gegevens achter. Mediplan Kraamzorg verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van het type dienst dat je afneemt en de functionaleiten op onze website die je gebruikt. Mediplan Kraamzorg verwerkt bijvoorbeeld alleen je mailadres indien dit noodzakelijk is voor de aanmelding van kraamzorg of communicatie over een sollicitatie.

4. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die Mediplan Kraamzorg aanbiedt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
a) Naam
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer
d) E-mailadres
e) Functie/beroep
f) Geboortedatum
g) Gebruikersnaam
h) Geslacht
i) Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, Mac-adres, identifiers in cookies en het surfgedrag op onze website.
j) Gegevens noodzakelijk voor het correct kunnen verwerken van een aanmelding voor en leveren van kraamzorg, waaronder BSN, de betrokken eerste- of tweedelijns verloskundige, zwangerschapsgegevens en de uitgerekende datum van het kind.

5. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die je gebruikt):
a) Om het voor jou mogelijk te maken diensten van Mediplan Kraamzorg af te nemen op het gebied van kraamzorg (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
b) De inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
c) Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
d) Evaluatie van zorgverlening en evenementen;
e) Uitvoeren van een sollicitatieprocedures;
f) Om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website van Mediplan Kraamzorg;
g) Om de website van Mediplan Kraamzorg te verbeteren.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Mediplan Kraamzorg stuurt de door jou verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting of naleving van Meldcode Kindermishandeling. Onder derden worden niet verstaan de verloskundige, degene die namens en/of in opdracht van Mediplan Kraamzorg betrokken zijn bij levering van de zorg of evaluatie van geleverde diensten. Meer informatie vind je in onze Algemene Voorwaarden.
6.2. Indien Mediplan Kraamzorg je gegevens aan een derde verstrekt, zorgen wij ervoor dat je gegevens niet voor andere, dan onder punt 5 genoemde, doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat je gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden, met uitzondering van overeengekomen aard en omvang van wettelijke bewaartermijn. Aan een derde partij worden daarnaast strikte eisen gesteld ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.
6.3. Mediplan Kraamzorg zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring
7.1. Mediplan Kraamzorg neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde geautoriseerde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd en we maken gebruik van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Mediplan Kraamzorg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij je gegevens (of gedeelten daarvan) langer moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering
8.1. Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website van Mediplan Kraamzorg bezoekt. Op de website van Mediplan Kraamzorg worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan eenvoudiger door de betreffende website worden genavigeerd.
8.2. Daarnaast kan Mediplan Kraamzorg gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van je apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees je het privacybeleid van Google, dat kun je vinden op de volgende website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Het al of niet toestaan van cookies kun je wijzigen in de instellingen van je browser.

9. Websites van derden
De website van Mediplan Kraamzorg bevat verwijzingen naar andere websites, zoals bijvoorbeeld hyperlinks. Mediplan Kraamzorg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media
De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om op onze social media netwerken Facebook en Instagram te komen. Indien je op deze knoppen klikt wordt je doorgelinkt naar de betreffende social media pagina. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van de verschillende social media kanalen.

11. Wijzigingen
Mediplan Kraamzorg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

12. Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Mediplan Kraamzorg een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijderen van je persoonsgegevens. Ook kun je vragen om je persoonsgegevens aan jou over te dragen. Na ontvangst van een verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van je persoonsgegevens.

13. Privacyreglement
In het privacyreglement zijn jouw rechten en plichten en die van Mediplan Kraamzorg
vastgelegd. Je kunt het reglement bij ons opvragen. Je kunt een mailtje sturen naar
info@mediplan.nl. Vermeld in de mail dat je graag ons privacyreglement in wil zien.

14. Privacy kraamverzorgenden
Wij denken aan jouw privacy en vragen of jij wil denken aan de privacy van onze medewerkers. Als je bijvoorbeeld een foto op internet/social media wilt plaatsen, waar één van onze medewerkers op staat, wil je haar dan eerst persoonlijk om toestemming vragen?

15. Klachten
Mediplan Kraamzorg hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. We lossen dit graag met je op. Mediplan Kraamzorg hanteert de klachtenregeling van Bo Geboortezorg.

 

 

 

Kraamzorg moet je gewoon goed regelen

Flexibel

Flexibele, cliëntgerichte zorg

Beste zorg

100% gecertificeerde kraamverzorgenden

Klantvriendelijk

Hoge cijfers klanttevredenheid