Kraamzorg moet je gewoon goed regelen

Alle kraamverzorgenden zijn EHB(K)O opgeleid.

Zwanger

Van harte gefeliciteerd met je zwangerschap!

Wanneer jij je kraambed door Mediplan Kraamzorg wilt laten verzorgen, mag je ons hiervan op de hoogte brengen. Dit kan telefonisch of door het invullen van het aanvraagformulier. We sturen je een informatiepakketje toe met ons aanmeldingsformulier.

Lees meer >

Kraamzorg

Wij willen er alles aan doen om je kraamtijd, die in het leven van jonge ouders heel belangrijk is, onvergetelijk te maken. Daarom hebben we ervaren, gediplomeerde kraamverzorgenden die hun vak verstaan en daadwerkelijk zorg op maat geven, door te kijken wat er nodig is in jullie gezin.

Lees meer >

Mediplan

Mediplan kraamzorg is een kleinschalig bureau voor kraamzorg in de regio Zuid-Oost Brabant en Midden Limburg. Sinds 1984 houden we ons intensief bezig met cliëntgerichte en flexibele kraamzorg. Mediplan heeft verschillende kwaliteitscertificaten.

Lees meer >

"Een nieuw leven, een nieuw begin"

Bekijk onze extra's

Waarom kies je voor Mediplan kraamzorg?

 • Eén kraamverzorgende per gezin
 • Persoonlijk contact
 • Flexibele, cliëntgerichte zorg
 • 100% gecertificeerde kraamverzorgenden, EHB(K)O, acute verloskunde, V.I.P.
 • HKZ-certificatie
 • Alle kraamverzorgenden ingeschreven bij Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ)
 • Goede ondersteuning bij borstvoeding
 • Jarenlange ervaring
 • 24 uur per dag bereikbaar
 • Hoge cijfers klanttevredenheid
Over mediplan Baby in mand

"Maatregelen COVID-19"

Informatie over Corona-virus

Het coronavirus; we kunnen er niet meer om heen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen enkele specifieke maatregelen. Zorgmed levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je gewend bent. De kraamverzorgenden zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Maatregelen n.a.v. persconferentie 13 oktober 2020
Het advies sinds die tijd is dat voorzichtigheid geboden is met de visite tijdens de kraamweek. Ons dringende verzoek is om geen bezoek te ontvangen tijdens aanwezigheid van de kraamverzorgende.

Binnen de verruimingsmaatregelen wordt onderscheid gemaakt tussen kraamgezinnen met (verdenking op) COVID-19 besmetting en kraamgezinnen zonder (verdenking op) COVID-19 besmetting.

(Verdenking op) besmetting:

Per 19 oktober 2020:

 • Bij (mogelijke) besmetting wordt 3 uur fysieke zorg geleverd door de kraamverzorgende. Deze zorg wordt aangevuld door zorg op afstand. Dit kan telefonisch worden ingezet of via beeldbellen.
 • De intake zal telefonisch worden afgenomen. De kraamverzorgende komt hiervoor dus niet aan huis.
 • Kraamvisite wordt in dit geval afgeraden.

In kraamgezinnen waar geen (verdenking op) besmetting is:

Per 19 oktober 2020:

 • Regionaal is er besloten om op dit moment geen intake aan huis te doen. Deze vinden telefonisch plaats.
 • Ter bescherming van het kraamgezin, de kraamverzorgende en om de continuïteit van zorg te bewaken is het advies om geen kraamvisite langs te laten komen zolang de kraamverzorgende in huis is.
 • De kraamverzorgende zal ten alle tijden bij elk contactmoment op minder dan 1,5 meter een mond-neus masker en handschoenen dragen. Dit geldt ook bij de verzorging van de baby. Verder zal bij het openen van de voordeur de kraamverzorgende ook altijd een mond-neus masker dragen.
 • Vanuit de overheid geldt de maatregel dat er maximaal 3 externe bezoekers per dag in huis mogen zijn. Regionaal is er voor gekozen om geen bezoek te ontvangen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Ook hier geldt dat afhankelijk van de regio en het risiconiveau in die regio het mogelijk is dat één bezoeker wordt aangewezen die tijdens de kraamweek op visite komt.
  NB.
  Leerlingen & verloskundigen & JGZ-medewerker vallen ook onder de 3 externe bezoekers.

Het advies is ten alle tijden dat men voorzichtig moet zijn! Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

In de (poli)klinische setting gelden de regels van het ziekenhuis.

Inzet medewerkers: Bij alle verzorgende handelingen draagt de kraamverzorgende handschoenen en een mond-neus masker. Daarnaast volgt zij uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.  Mocht een medewerker van ons zelf symptomen hebben van het coronavirus, dan wordt zij niet ingezet in de zorg. Het kan zijn dat hierdoor in sommige regio’s piekbeleid gevoerd moet worden. In dat geval worden de beschikbare kraamverzorgenden zo goed mogelijk verdeeld over alle kraamgezinnen.

Besmetting COVID19 in kraamgezin
Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Zorgmed aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.

Zorg op Afstand
Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.

Intakes
Alle intakes worden op dit moment telefonisch afgenomen.

Verloskundigen
De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover kun je navragen bij je verloskundige.

Tips om besmetting te voorkomen

Voorkom besmetting

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Bekijk hier een voorlichtingsfilmpje voor kraamzorg bij (virus)besmettingen

Handige websites:

RIVM – vragen en antwoorden

RIVM – actuele informatie

Alles over zwanger

Instructiekaart voor het kraamgezin