COVID-19

COVID-19

Extra

Tijdens de persconferentie van 15 februari 2022 heeft minister Kuipers bekend gemaakt dat de landelijke Covid-19 maatregelen verder versoepeld worden, waaronder de quarantainetijd bij besmetting. Omdat het Covid-19 virus nog steeds risico’s met zich meebrengt, en er nog steeds veel mensen besmet raken waardoor de capaciteit verder in het geding komt, heeft de Taskforce Covid-19 besloten terughoudend te zijn met de versoepelingen voor de kraamzorg.

Aangepaste maatregelen

De versoepelingen in de kraamzorg hebben betrekking op de intake en de kraamvisite. De Taskforce Covid-19 adviseert per woensdag 16 februari 2022:

  • Na triage is een fysieke intake (intake aan huis) mogelijk. Bij een fysieke intake is het advies om voorafgaand aan de intake een triage te doen. Daarnaast adviseert de Taskforce Covid-19 om tijdens de intake aan huis zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden en een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR te dragen.
  • Bij voorkeur geen kraamvisite te ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Mocht het kraamgezin toch kraamvisite ontvangen, dan is het dringende advies om een maximum van 2 personen per dag aan te houden. Hiermee zorgen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden niet te veel blootgesteld worden aan wisselende contacten zodat de kans op besmetting beperkt blijft.
Vanaf 23 maart:
Minister Kuipers heeft op 15 maart bekend gemaakt dat de overgebleven maatregelen per 23 maart zullen vervallen. Uiteraard zouden we hier graag in mee willen gaan, maar vanwege capaciteitsproblemen is dat op dit moment niet mogelijk. Omdat het Covid-19 virus nog steeds risico’s met zich meebrengt, en er nog steeds veel mensen besmet raken waardoor de capaciteit verder in het geding komt, heeft de Taskforce Covid-19 besloten terughoudend te zijn met de versoepelingen voor de kraamzorg. We vragen jullie om de maatregelen met betrekking tot het bezoek aan te houden, dat wil zeggen: maximaal twee bezoekers per dag. We hopen hiermee de kraamverzorgende te beschermen en daarmee het risico op quarantaine/uitval te beperken.

Blijvende maatregelen

De hoge besmettingscijfers brengen nog steeds een risico op besmetting in een gezin en capaciteitsproblemen in de kraamzorg met zich mee. De Taskforce Covid-19 adviseert daarom nog steeds:

  • De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen. Door de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende moet oogbescherming en schort overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging.
  • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor (hand)hygiëne. De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.

Kraambezoek

  • Een dringend advies om geen kraamvisite te ontvangen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende.
  • In de ruimte moet 1,5 meter afstand houden mogelijk zijn, 1,5 meter afstand houden is verplicht vanuit de overheid.
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.

Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek. Overleg altijd vooraf met je kraamverzorgende wat prettig is.

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting

Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt het protocol van het KCKZ gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.

Meer informatie
Een uitgebreide toelichting op de huidige maatregelen vindt u hier. Meer informatie over de PBM leest u hier.

Kraamzorg moet je gewoon goed regelen

Flexibel

Flexibele, cliëntgerichte zorg

Beste zorg

100% gecertificeerde kraamverzorgenden

Klantvriendelijk

Hoge cijfers klanttevredenheid