COVID-19

COVID-19

Extra

Update 30 mei 2022

Let op: jij als kraamvrouw en je kindje kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Het advies is om voorzichtig te zijn met bezoek. Overleg altijd vooraf met je kraamverzorgende wat prettig is. We hopen hiermee ook de kraamverzorgende te beschermen en daarmee het risico op quarantaine/uitval te beperken.

Richtlijnen

  • De kraamverzorgende houdt aandacht voor de basisregels waaronder extra aandacht voor handhygiëne.
  • De Taskforce Covid-19 benadrukt ook het belang van goede ventilatie.
  • Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is op basis van de eigen professionele afweging. Het advies is om een mondkapje te dragen bij zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten, bij luchtwegklachten en op basis van individuele afwegingen zorgmedewerker/cliënt.
  • Volledige persoonlijke beschermingsmiddelen blijven ter beschikking van medewerkers die zich in deze situatie (nog) niet veilig voelen, ook als zij geïmmuniseerd zijn.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden ingezet op verzoek van het kraamgezin.
Ook in coronatijd biedt Mediplan graag al haar gezinnen een prachtige, onbezorgde kraamweek. We gaan tot het uiterste om jou, je kindje en jullie gezin het allerbeste te geven. Help jij ons mee ons werk zo goed mogelijk te doen? Dat kan door:
  • Gezondheidsklachten bij jou of je gezinsleden aan ons te melden
  • Regelmatig te ventileren: zorg dat de pasgeborene niet op de tocht ligt, maar lucht meerdere keren per dag de ruimtes. Dit doe je door de ramen en eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten.
Quarantaine bij COVID-19 besmetting
Hier vind je de meest recente informatie met betrekking tot quarantaine/isolatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test.
Maatregelen bij (verdenking op) besmetting
Bij een (verdenking op) besmetting wordt de 1,5 meter afstand maatregel niet losgelaten. In deze situatie draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen als zij binnen 1,5 meter van de cliënt werkt. De medewerker houdt daarnaast zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van de cliënt. Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is, wordt het protocol van het KCKZ gevolgd (deze wordt op korte termijn herzien). Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen.
Besmetting COVID19 in kraamgezin: Als je kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch uitgebreid naar jullie gezondheid.  Als jij (of een van je gezinsleden) besmet bent met het coronavirus of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan levert Mediplan aangepaste kraamzorg. De kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij jou thuis. Ze draagt daarbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mondmasker, spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand.
Zorg op Afstand: Als jij of een van je huisgenoten besmet (of verdacht) is, dan leveren wij zorg met persoonlijke beschermingsmiddelen. De fysieke zorg vullen we in dat geval aan met Zorg Op Afstand.  Zorg Op Afstand is een compleet pakket aan digitale voorlichting, instructies en zorgregistratie. Op afgesproken tijdstippen heeft de kraamverzorgende contact met jou via beeldbellen. Met zo’n videoconsult kan ze vragen beantwoorden, adviezen geven en live meekijken met bijvoorbeeld een voeding. Dit beeldbellen gaat met een beveiligde verbinding: jouw privacy is gegarandeerd. Mochten klachten zich tijdens de kraamweek ontwikkelen, dan bespreek je dit met je kraamverzorgende en verloskundige. Ook dan bekijken we hoe we de kraamzorg op een veilige manier kunnen voortzetten.
Verloskundigen: De werkwijze van de verloskundige wordt aangepast aan de situatie, de meest actuele informatie hierover vind je hier.
 

Kraamzorg moet je gewoon goed regelen

Flexibel

Flexibele, cliëntgerichte zorg

Beste zorg

100% gecertificeerde kraamverzorgenden

Klantvriendelijk

Hoge cijfers klanttevredenheid