COVID-19

COVID-19

Extra

Informatie over Corona-virus

Het coronavirus; we kunnen er niet meer om heen. Er gelden ingrijpende maatregelen om het virus beheersbaar te houden. Op dit moment gelden er voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen enkele specifieke maatregelen. Zorgmed levert tot nu toe gewoon de kraamzorg zoals je gewend bent. De kraamverzorgenden zijn altijd al zeer alert op de hygiëne. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. Wij brengen onze cliënten en medewerkers direct op de hoogte als richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (landelijk of regionaal) getroffen worden.

Vanaf 22 juli 2021 geldt er in de kraamzorg voor heel Nederland risiconiveau 4. Dit wil zeggen: zeer ernstig.

In de kraamzorg zijn daarbij de volgende maatregelen vastgelegd:

 1. Intake mag alleen via beeldbellen.
 2. Er wordt aanbevolen geen kraambezoek te ontvangen tijdens de kraamweek.
  De kraamverzorgende mag beslissen niet in contact te komen met het kraambezoek. Wij adviseren kraambezoek te ontvangen buiten de werktijden van de kraamverzorgende. Stem hierin goed af met elkaar.
 3. Met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen blijft de kraamverzorgende binnen de 1,5 meter meter áltijd een chirurgisch mondneusmasker type IIR en handschoenen dragen. Oogbescherming en schort moeten overwogen worden. Door ook veiligheidsbril en schort te gebruiken is een kraamverzorgende nóg beter beschermd én valt zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch Covid-19 positief blijkt te zijn. Buiten de 1,5 meter is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op basis van de eigen professionele afweging. Bij het leveren van kraamzorg aan gezinnen met (verdenking op) Covid-19 geldt dat altijd volledige PBM zoals hierboven beschreven gedragen wordt en zorg geleverd wordt volgens het protocol van het KCKZ.

Tips om besmetting te voorkomen

Voorkom besmetting

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Bij klachten is het advies om jezelf te laten testen.
 • Voor mensen in cruciale beroepen en vitale processen is er een uitzondering gemaakt dat zij snel getest kunnen worden. In afwachting van de test blijven zij thuis. Het RIVM heeft besloten, voor mensen in deze beroepen, met milde klachten en een negatieve test, wel ingezet te kunnen worden in de zorg. Dit om de continuïteit van de zorg niet in het gedrang te laten komen.
 • Was regelmatig je handen met zeep, tenminste 20 seconden of gebruik hygiënische handgel
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes als je je neus snuit
 • Geen handen schudden en hou 1,5 meter afstand (dit geldt niet voor huisgenoten)

Bekijk hier een voorlichtingsfilmpje voor kraamzorg bij (virus)besmettingen

Handige websites:

RIVM – vragen en antwoorden

RIVM – actuele informatie

Alles over zwanger

Instructiekaart voor het kraamgezin

 

Mediplan biedt je de beste persoonlijke kraamzorg met de hoogste kwaliteitseisen.

Flexibel

Flexibele, cliëntgerichte zorg

Beste zorg

100% gecertificeerde kraamverzorgenden

Klantvriendelijk

Hoge cijfers klanttevredenheid